Галерия

Потапяне на самолета на Тодор Живков

iso

ТРАНСПОРТ Валимар ООД разполага със собствен автопарк от лекотоварни, товарни и тежкотоварни автомобили.