STO 71915393-TU 053-2008

Описание на продукта

Тези въжета се произвеждат от светла или поцинкована тел с уплътнени снопове и органични запълнители. Намират приложение в много отрасли в подемни съоръжения /кранове, телфери, лебедки и др./.

Конструкция

8х36WS + 6х19S + 1х19S

Преимущества

 • improved wear resistance of wires
 • reduced wear of block grooves
 • high tensile strength
 • increased lateral compression strength
 • organic fillers serve as additional lubrication source
 • higher corrosion resistance
 • longer operation life

STO 71915393-TU 053-2008

Описание на продукта

Тези въжета се произвеждат от светла или поцинкована тел с уплътнени снопове и пластическа обвивка на сърцевината на въжето. Намират приложение в много отрасли в подемни съоръжения /кранове, телфери, лебедки и др./.

Конструкция

8х36WS + 6х19S + 1х19S

Преимущества

 • по-добро функциониране на елементите във въжето заради пластическата обвивка на сърцевината;
 • намалено триене / износване на теловете в точките на контакт;
 • по-висока странична устойчивост на натиск и на ударно натоварване;
 • повишена корозионна устойчивост;
 • по-дълъг оперативен живот на въжето.

STO 71915393-TU 061-2008, STO 71915393-TU 102-2010

Описание на продукта

Тези въжета се произвеждат от светла или поцинкована тел.

Конструкция

 • 18х7+5х7/5х7+5х7+1х7 (diameters 18-36 mm)
 • 18х7+6х7/6х7+6х7+1х7 (diameters 38-54 mm)

Предимства

 • Отлична гъвкавост
 • Висока якост на опън high tensile strength
 • По-добро функциониране на елементите във въжето заради пластическата обвивка на сърцевината
 • Намалено триене между външните телове на сноповете и повърхността на ролки
 • Не се върти около оста си

STO 71915393-TU 061-2008, STO 71915393-TU 102-2010

Описание на продукта

Тези въжета се произвеждат от светла или поцинкована тел с компактирани външни снопове.

Конструкция

 • 18х7+5х7/5х7+5х7+1х7 (diameters 18-36 mm)
 • 18х7+6х7/6х7+6х7+1х7 (diameters 38-52 mm)

Предимства

 • Отлична здравина
 • Висока износоустойчивост
 • По-висока странична устойчивост на натиск
 • Подобрена контактна площ на въжето с носещата повърхност
 • Намалено триене между външните телове на сноповете и повърхността на ролки
 • Не се върти около оста си

 

STO 71915393-TU 061-2008

Описание на продукта

Тези въжета се произвеждат от светла или поцинкована тел с диаметър в диапазона 18-36 mm. Въжетата се произвеждат с компактирани снопове и пластическа обвивка на металната сърцевина.

Конструкция

18х7 (1+6)+5х7 (1+6)/5х7 (1+6)+5х7 (1+6)+1х7 (1+6)

Предимства

 • по-добро функциониране на елементите във въжето заради пластическата обвивка на сърцевината
 • намалено триене / износване на теловете в точките на контакт
 • намалено триене между външните телове на сноповете и повърхността на ролки поради подобрена контактна площ на въжето с носещата повърхност
 • повишена корозионна устойчивост
 • по-дълъг оперативен живот на въжето
 • не се върти около оста си

 

STO 71915393-TU 064-2008

Описание на продукта

Тези въжета се произвеждат от светла или поцинкована тел.

Конструкция

12x7+4x7/4x7+4x7

Предимства

 • отлична гъвкавост
 • висока сила на опън
 • намалено триене между външните телове на сноповете и повърхността на ролки
 • не се върти около оста си

 

STO 71915393-TU 072-2009

Описание на продукта

Тези въжета се произвеждат от светла или поцинкована тел.

Конструкция

8х17S + 6х19S + 1х19S

Предимства

 • по-добра гъвкавост в сравнение с 6 снопъчните въжета
 • по-висока якост на опън
 • намалено триене между външните телове на сноповете и повърхността на ролки

 

GOST 2688-80

Описание на продукта

Въжетата тип Warrington са подходящи за употреба при лоши условия на околната среда, идеални за използване на открито и когато са изложени на интензивнo огъване. Високата структурна здравина на тези въжета (телове с различни диаметри във външния слой) дава възможност за ефективно използване при посочените условия.

Конструкция

6х19 (1+6+6/6)+ FC

GOST 3077-80

Описание на продукта

Въжетата от тип Seal демонстрират стабилна работа при високи абразивни условия, устойчиви на износване благодарение на нарастването на диаметъра на теловете в горния слой.

За нормалната им употреба са необходими барабани с по-голям диаметър.

Конструкция

6х19 (1+9+9)+FC

GOST 3088-80

Описание на продукта

Поради увеличения брой снопове (в сравнение с въжетата с 6 снопа) тези въжета са по-гъвкави, и в същото време, демонстрират висока якост на опън и намалено триене между външните телове на снопчетата и повърхността на ролките през, които преминават.

Срещуположната посока на оплитане / усукване на външните и вътрешните снопове позволява въжето да не се върти около оста си.

Това позволява да се удължи експлоатационния живот на въжето и значително намалява оперативните разходи.

Конструкция

18х19 (1+6+6/6) + FC

 

iso

ТРАНСПОРТ Валимар ООД разполага със собствен автопарк от лекотоварни, товарни и тежкотоварни автомобили.