Продукти

Изтеглете нашите каталози от ТУК.

Габиони

Категория: Габиони
Габиони
  • Галерия:

Приложение: В строителството. За укрепване и декорация.

Материал: мрежа с диаметър на тела 2,7 мм.

 

За обкрайчването им е използван твърд тел с диаметър 3,4 мм.

Размерът на растера е 80 х 100 мм, покритие Zn (255гр / м2)

 

 


По заявка на клиента габионите могат да се изработят с покритие Zn (255гр / м2) + PV

Дължина Ширина Височина Диафрагми Обем
м. м. м. брой куб.м.
1,00 1,00 0,50 0,00 0,50
1,00 1,00 1,00 0,00 1,00
1,50 1,00 0,50 0,00 0,75
1,50 1,00 1,00 0,00 1,50
2,00 1,00 0,50 1,00 1,00
2,00 1,00 1,00 1,00 2,00
2,00 1,50 0,50 1,00 1,50
2,00 2,00 1,00 1,00 4,00
3,00 1,00 1,00 2,00 3,00
3,00 1,50 1,00 2,00 4,50
3,00 1,50 1,50 2,00 6,75

       

С развитието на технологиите в строителството, укрепването на свлачищи райони и изграждането на подпорни стени за лични нужди прифобиха нови измерения.

В България има много нестабилни терени, но разсрастването на градовете налага те да започнат да се застрояват.

IMG 1383

Специална карта показва наличието на няколко хиляди активни свлачища в нашата страна. Това не означава, че на тези терени изобщо не може да се строи. На много места строителството, ако е комбинирано с укрепителни мероприятия, може да бъде напълно гарантирано.

Освен известните по-скъпи технолофии за укрпване – предимство в последно време имат и габионите.

Те представляват правоъгълни елементи - „кошове” с различни размери, произведени от шестоъгълна, двойноусукана телена мрежа с отвори 5х7, 6х8, 8х10 или 10х12. При производството им е възможно осигуряване на три вида трайно антикорозионно покритие.

gabion 2

Габионите са ефективно решение на проблеми, свързани със стабилизация на земни повърхности и дренаж на води.

Доставят се в сгънат вид и се сглобяват на място на обекта. Габионите се предлагат в различни дължини, широчини и височини. Освен стандартни размери габиони, могат да се доставят и габиони с нестандартни размери.

Габионите с дължина по-голяма от 2 м са разделени на всеки 1 м посредством вертикални панели, наречени диафрагми. Габионите с височина до 0,5 м или такива, чиито хоризонтални размери са неколкократно по-големи от височината им, се наричат габионни матраци. Друга разновидност на габионите са т.нар. „сак” габиони. Предимства на габионите

Гъвкавост: 

Благодарение на своята гъвкавост, габионите допускат по-големи слягания на основата, отколкото при стандартните решения и понасят големи натоварвания, без да се разрушат самите съоръжения. 

Дълготрайност:

Дълбоко поцинкованата телена мрежа, от която се произвеждат габионите, има много дълъг живот. При по-агресивни среди е препоръчително да се използват габиони от GALFAN® поцинкована тел. Покриването на телта с PVC допълнително удължава дълготрайността на съоръжението и е подходяща при изграждането на хидротехнически съоръжения. Друг фактор за дълготрайността на габионите е и уплътняването на почвените и скални наноси в празнините на габионите, както и прорастването на растителност по тяхната повърхност. Добре изпълнените съоръжения от габиони могат да останат в отлично състояние за десетилетия напред.

Пропускливост:

Габионите осигуряват ефективна пропускливост и са самодрениращи се, което ги прави подходящи при защита срещу ерозия на речни корита, стръмни откоси, скатове и др. 

Здравина: 

Габионите могат да поемат голямо количество енергия и вследствие на възможността си за ограничена вътрешна деформация, намаляват активния земен натиск, действащ върху подпорната стена.

Икономичност:

Съоръженията от габиони са много по-икономични в сравнение с традиционните, особено в случаите, когато камъкът за запълването им се намира в близост до обекта. Изградените съоръжения се характеризират и с икономична експлоатация. Тяхната икономичност се дължи и на опростената конструкция, лесния им монтаж и намаления обем дейности по подготовката на самите съоръжения.

Екологичност:

Габионите допускат прорастването на растения и дървета и по този начин отлично се вписват в заобикалящата ги околна среда, запазвайки в максимална степен естествения вид на ландшафта.

Основни приложения на габионите

Лесният монтаж на габионите и тяхната гъвкавост ги правят подходящи при изграждането на бързотоци, буни, водостоци и други хидротехнически съоръжения.        

        Габионите намират приложение най-вече при: 

►изгражданетонаподпорни, укрепителнии„джоб”стени;

►изгражданетонахидравлични и дънни прагове;

►защитаотерозия иукрепваненаречнибрегове;

►корекциянарекиидерета;

►укрепваненадиги, склонове, откоси, свлачища, пътищаимагистрали.

 IMG 4820

 

Телената мрежа, използвана за проиводството на габиони, отговаря на изискванията на EN 10223-3, a самите габиони покриват стандарта ASTMA 975-97.

„Валимар”ООД предлага и габиони с различно предназначение. Намират широко приложение в укрепването и пътното строителство, но успешно могат да се използват и като ограда или нестандартна декорация на Вашия двор.

 

за повече снимки посетете нашата Галерия ТУК

iso

ТРАНСПОРТ Валимар ООД разполага със собствен автопарк от лекотоварни, товарни и тежкотоварни автомобили.