Продукти

Изтеглете нашите каталози от ТУК.

Строителни гвоздеи

Категория: Гвоздеи

с плоска глава

DIN 1151

Диаметър на тялото (d) Дължина на гвоздея (L) Диаметър на главата (D) Теоритична маса за 1000бр.
mm mm mm kg
1,2 20 2,4 0,187
1,4 25 2,8 0,317
1,6 30 3,2 0,495
1,8 35 3,6 0,704
2 40 4 0,989
2,2 45 4,4 1,311
2,2 50 4,4 1,419
2,5 50 5 1,916
2,5 60 5 2,302
2,8 65 5,6 3,162
3,1 65 6,2 3,933
3,1 70 6,2 4,195
3,1 80 6,2 4,787
3,4 80 6,8 5,744
3,4 90 6,8 6,456
3,8 100 7,6 8,93
4,2 100 7,9 10,801
4,2 110 7,9 11,888
4,2 120 7,9 12,975
4,6 130 8,8 16,853
5,5 140 10,5 26,075
5,5 160 10,5 29,803
6 180 11,5 39,837
7 210 13,6 63,131
7,6 230 14,9 81,908
7,6 260 14,9 92,626
8 260 17,4 123,874

 

 

iso

ТРАНСПОРТ Валимар ООД разполага със собствен автопарк от лекотоварни, товарни и тежкотоварни автомобили.