Продукти

Изтеглете нашите каталози от ТУК.

Вагонетни кошове и минни колички (вагонетки)

Вагонетни кошове и минни колички (вагонетки)
  • Галерия:

Вагонетни кошове и минни колички (вагонетки) - по заявка и параметри на клиента. 

iso

ТРАНСПОРТ Валимар ООД разполага със собствен автопарк от лекотоварни, товарни и тежкотоварни автомобили.