Продукти

Изтеглете нашите каталози от ТУК.

С PVC покритие

Категория: С PVC покритие

Покритие: PVC.

Предназначение:

AircraftCablePVC

Контрукция Нишки Сърцевина Диаметър Маркировъчна група N/mm2 Стандарт
       на въжето (A)  с PVC (B)        
6x7     2,00 3,00        
 6x7     3,00 4,00        
 6x7     4,00 5,00        
 6x7     5,00 6,00        
6x19     6,00 8,00        
6x19     8,00 10,00        
6x19     10,00 12,00        

iso

ТРАНСПОРТ Валимар ООД разполага със собствен автопарк от лекотоварни, товарни и тежкотоварни автомобили.