Продукти

Изтеглете нашите каталози от ТУК.

STO 71915393-TU 091-2010

Описание на продукта

Когато външните снопчета на въжето преминават през притискащи ролки теловете на външните снопчета стават по-дебели – напречното сечение на метала се увеличава, снопчетата стават по-гладки и кръгли и така се постигат следните преимущества:

 • удължена износоустойчивост на теловете;
 • намалено триене / износване на каналите на ролките;
 • по-висока сила на опън;
 • по-висока странична устойчивост на натиск.

Органичните запълнители осигуряват допълнително смазване като това защитава сърцевината от корозия и редуцира триенето м/у сърцевината и външните снопове.

Полимерният материал между независимото стоманено въже – сърцевина и външните снопове предпазва от корозия и намалява износването причинено от триенето на сноповете със сърцевината.

Тези предимства удължават оперативния живот на въжета и значително намаляват оперативните разходи.

Конструкция

6хЗ6WS + 6х7 + 1х7

 • Тип 1 - с уплътнени външни снопчета;
 • Тип 2 - с уплътнени външни снопчета и 6 органични запълнителя между външния и вътрешния слой на въжето;
 • Тип 3 - с уплътнени външни снопчета и полимерен пълнител между независимата сърцевина и външните снопове.

STO 71915393-TU 115-2011

Описание на продукта

Когато външните снопчета на въжето преминават през притискащи ролки теловете на външните снопчета стават по-дебели – напречното сечение на метала се увеличава, снопчетата стават по-гладки и кръгли и така се постигат следните преимущества:

 • удължена износоустойчивост на теловете;
 • намалено триене / износване на каналите на ролките;
 • по-висока сила на опън;
 • по-висока странична устойчивост на натиск.

Тези предимства удължават оперативния живот на въжета и значително намаляват оперативните разходи.

Конструкция

6х19S + FC

6х19S + 7х7

STO 71915393-TU 051–2007

Описание на продукта

Тези въжета се произвеждат от светла или поцинкована тел. Намират приложение в много отрасли в подемни съоръжения /кранове, телфери, лебедки и др./.

Конструкция

8х25F+6х17S+1х17S

STO 71915393-TU 051-2007

Описание на продукта

Тези въжета се произвеждат от светла или поцинкована тел с уплътнени външни снопове. Намират приложение в много отрасли в подемни съоръжения /кранове, телфери, лебедки и др./.

Конструкция

8х26WS + 6х17S + 1х17S

Преимущества

 • удължена износоустойчивост на теловете;
 • намалено триене / износване на каналите на ролките;
 • подобрени параметри на якост на скъсване;
 • по-висока странична устойчивост на натиск.

STO 71915393-TU 051-2007

Описание на продукта

Тези въжета се произвеждат от светла или поцинкована тел с уплътнени снопове и органични запълнители. Намират приложение в много отрасли в подемни съоръжения /кранове, телфери, лебедки и др./.

Конструкция

8х26WS + 6х17S + 1х17S

Преимущества

 • удължена износоустойчивост на теловете;
 • намалено триене / износване на каналите на ролките;
 • по-висока сила на опън;
 • по-висока странична устойчивост на натиск;
 • органичните запълнители са допълнителен източник на смазка;
 • повишена корозионна устойчивост;
 • по-дълъг оперативен живот на въжето.

STO 71915393-TU 051–2007

Описание на продукта

Тези въжета се произвеждат от светла или поцинкована тел с уплътнени снопове и пластическа обвивка на съцевината. Намират приложение в много отрасли в подемни съоръжения /кранове, телфери, лебедки и др./.

Конструкция

8х26WS + 6х17S + 1х17S

Преимущества

 • по-добро функциониране на елементите във въжето заради пластическата обвивка на сърцевината;
 • намалено триене / износване на теловете в точките на контакт;
 • по-висока сила на опън;
 • по-висока странична устойчивост на натиск и на ударно натоварване;
 • повишена корозионна устойчивост;
 • по-дълъг оперативен живот на въжето.

STO 71915393-TU 052-2008

Описание на продукта

Тези въжета се произвеждат от светла или поцинкована тел. Намират приложение в много отрасли в подемни съоръжения /кранове, телфери, лебедки и др./.

Конструкция

8х36WS + 6х19S + 1х19S

Преимущества

 • по-добра гъвкавост в сравнение със 6 снопъчно въже;
 • по-висока сила на опън;
 • намалено триене на външните телове на сноповете с повърхността на ролките.

STO 71915393-TU 052-2008

Описание на продукта

Тези въжета се произвеждат от светла или поцинкована тел с органични запълнители. Намират приложение в много отрасли в подемни съоръжения /кранове, телфери, лебедки и др./.

Конструкция

8х36WS + 6х19S + 1х19S

Преимущества

 • по-добра гъвкавост в сравнение със 6 снопъчно въже;
 • по-висока сила на опън;
 • намалено триене на външните телове на сноповете с повърхността на ролките;
 • органичните запълнители са източник на допълнително смазване;
 • подобрена корозионна устойчивост.

 

STO 71915393-TU 053-2008

Описание на продукта

Тези въжета се произвеждат от светла или поцинкована тел с уплътнени външни снопчета. Намират приложение в много отрасли в подемни съоръжения /кранове, телфери, лебедки и др./.

Конструкция

8х36WS + 6х19S + 1х19S

Преимущества

 • добра гъвкавост;
 • повишена износоустойчивост на теловете;
 • по-висока сила на опън;
 • намалено износване на каналите на ролките;
 • по-висока странична устойчивост на натиск.

 

STO 71915393-TU 053-2008

Описание на продукта

Тези въжета се произвеждат от светла или поцинкована тел с уплътнени снопове и органични запълнители. Намират приложение в много отрасли в подемни съоръжения /кранове, телфери, лебедки и др./.

Конструкция

8х36WS + 6х19S + 1х19S

Преимущества

 • improved wear resistance of wires
 • reduced wear of block grooves
 • high tensile strength
 • increased lateral compression strength
 • organic fillers serve as additional lubrication source
 • higher corrosion resistance
 • longer operation life

iso

ТРАНСПОРТ Валимар ООД разполага със собствен автопарк от лекотоварни, товарни и тежкотоварни автомобили.