Продукти

Изтеглете нашите каталози от ТУК.

STO 71915393-TU 053-2008

Описание на продукта

Тези въжета се произвеждат от светла или поцинкована тел с уплътнени снопове и пластическа обвивка на сърцевината на въжето. Намират приложение в много отрасли в подемни съоръжения /кранове, телфери, лебедки и др./.

Конструкция

8х36WS + 6х19S + 1х19S

Преимущества

 • по-добро функциониране на елементите във въжето заради пластическата обвивка на сърцевината;
 • намалено триене / износване на теловете в точките на контакт;
 • по-висока странична устойчивост на натиск и на ударно натоварване;
 • повишена корозионна устойчивост;
 • по-дълъг оперативен живот на въжето.

STO 71915393-TU 061-2008, STO 71915393-TU 102-2010

Описание на продукта

Тези въжета се произвеждат от светла или поцинкована тел.

Конструкция

 • 18х7+5х7/5х7+5х7+1х7 (diameters 18-36 mm)
 • 18х7+6х7/6х7+6х7+1х7 (diameters 38-54 mm)

Предимства

 • Отлична гъвкавост
 • Висока якост на опън high tensile strength
 • По-добро функциониране на елементите във въжето заради пластическата обвивка на сърцевината
 • Намалено триене между външните телове на сноповете и повърхността на ролки
 • Не се върти около оста си

STO 71915393-TU 061-2008, STO 71915393-TU 102-2010

Описание на продукта

Тези въжета се произвеждат от светла или поцинкована тел с компактирани външни снопове.

Конструкция

 • 18х7+5х7/5х7+5х7+1х7 (diameters 18-36 mm)
 • 18х7+6х7/6х7+6х7+1х7 (diameters 38-52 mm)

Предимства

 • Отлична здравина
 • Висока износоустойчивост
 • По-висока странична устойчивост на натиск
 • Подобрена контактна площ на въжето с носещата повърхност
 • Намалено триене между външните телове на сноповете и повърхността на ролки
 • Не се върти около оста си

 

STO 71915393-TU 061-2008

Описание на продукта

Тези въжета се произвеждат от светла или поцинкована тел с диаметър в диапазона 18-36 mm. Въжетата се произвеждат с компактирани снопове и пластическа обвивка на металната сърцевина.

Конструкция

18х7 (1+6)+5х7 (1+6)/5х7 (1+6)+5х7 (1+6)+1х7 (1+6)

Предимства

 • по-добро функциониране на елементите във въжето заради пластическата обвивка на сърцевината
 • намалено триене / износване на теловете в точките на контакт
 • намалено триене между външните телове на сноповете и повърхността на ролки поради подобрена контактна площ на въжето с носещата повърхност
 • повишена корозионна устойчивост
 • по-дълъг оперативен живот на въжето
 • не се върти около оста си

 

STO 71915393-TU 064-2008

Описание на продукта

Тези въжета се произвеждат от светла или поцинкована тел.

Конструкция

12x7+4x7/4x7+4x7

Предимства

 • отлична гъвкавост
 • висока сила на опън
 • намалено триене между външните телове на сноповете и повърхността на ролки
 • не се върти около оста си

 

STO 71915393-TU 072-2009

Описание на продукта

Тези въжета се произвеждат от светла или поцинкована тел.

Конструкция

8х17S + 6х19S + 1х19S

Предимства

 • по-добра гъвкавост в сравнение с 6 снопъчните въжета
 • по-висока якост на опън
 • намалено триене между външните телове на сноповете и повърхността на ролки

 

iso

ТРАНСПОРТ Валимар ООД разполага със собствен автопарк от лекотоварни, товарни и тежкотоварни автомобили.