Продукти

Изтеглете нашите каталози от ТУК.

Въжета за пренапрегнати бетонни конструкции (пряди)

Въжета за пренапрегнати бетонни конструкции (пряди)
  • Галерия:

Стандарт: BS 5896-1980, prEN 10138-3-2006

Стоманените въжета за пренапрегнати бетонни конструкции намират широко приложение в строителсвото на големи инфраструкторни съоръжения: сгради, мостове, пътища, язовири, петролни платформи, атомни електроцентрали, летища, тунели. Също така се използват и в малки предварително напрегнати изделия като траверси и колони за лозови масиви. 

Използването на стоманени въжета за предварително напрегнати конструкции с намалено отпускане, позволява значителното подобряване на оперативните характеристики на подсилените бетонни съоръжения без всякакви диаметрални или качествени изменения.

Стоманените въжета за пренапрегнати конструкции имат следите предимства пред обикновените стоманени въжета:

• Повишаване на максимално натоварване с 10-15%;

• Повишен лимит на еластичност, с 25-30%;

• Намаляване на загуби от свиване / отпускане на въжето с 5-8%;

• Повишаване на надеждността и дълготрайността на конструкцията

Конструкция: 1x7

Technical characteristics

Diameter, mm

Weight 1 m, kg

Minimum breaking load, kN

Tensile strength, N/mm2

9,0

0,419

93,5

1770

12,0

0,736

164

1770

15,0

1,099

232

1670

Coil overall dimensions

Diameter, mm

Rope length in a coil, m

Inner diameter of a coil, mm

Outer diameter of a coil, mm

Coil width, mm

Weight, kg

9,0

12,0

15,0

4800-9500

2700-5400

1800-3600

800

Max 1600

750

2000-4000

Uncoiling is performed from the inside. Layer by layer winding prevents strands from tangling and crossing, and measured coiling prevents any wastes when processing, thus reducing operational costs.

iso

ТРАНСПОРТ Валимар ООД разполага със собствен автопарк от лекотоварни, товарни и тежкотоварни автомобили.