Продукти

Изтеглете нашите каталози от ТУК.

Въжета за пренапрегнати бетонни конструкции (пряди)

Въжета за пренапрегнати бетонни конструкции (пряди)
  • Галерия:

Стандарт: BS 5896-1980, prEN 10138-3-2006

Стоманените въжета за пренапрегнати бетонни конструкции намират широко приложение в строителсвото на големи инфраструкторни съоръжения: сгради, мостове, пътища, язовири, петролни платформи, атомни електроцентрали, летища, тунели. Също така се използват и в малки предварително напрегнати изделия като траверси и колони за лозови масиви. 

Използването на стоманени въжета за предварително напрегнати конструкции с намалено отпускане, позволява значителното подобряване на оперативните характеристики на подсилените бетонни съоръжения без всякакви диаметрални или качествени изменения.

Стоманените въжета за пренапрегнати конструкции имат следите предимства пред обикновените стоманени въжета:

• Повишаване на максимално натоварване с 10-15%;

• Повишен лимит на еластичност, с 25-30%;

• Намаляване на загуби от свиване / отпускане на въжето с 5-8%;

• Повишаване на надеждността и дълготрайността на конструкцията

 

Конструкция: 1x7

 

Technical characteristics

Diameter, mm

Tensile strength, N/mm2

Nominal cross-sectional area, mm2

Weight 1000 m, kg

Minimum breaking load, kN

9,3

1770

52

406

92

9,3

1860

52

406

97

9,6

1860

55

430

102

12,5

1770

93

726

165

12,5

1860

93

726

173

(12,7)

1860

112

875

208

12,9

1860

100

781

186

15,2

1670

139

1086

232

15,2

1770

139

1086

246

(15,2)

1860

165

1289

307

15,7

1770

150

1172

266

15,7

1860

150

1172

279

(18,0)

1700

223

1742

379

18,0

1770

200

1562

354

(12,7) – this dimension type of the strand is performed with compaction. Compacted strands have high constructional density and a high breaking force.

Coil overall dimensions

Diameter, mm

Rope length in a coil, m

Inner diameter of a coil, mm

Outer diameter of a coil, mm

Coil width, mm

Weight, kg

9,3

8 300 – 14 100

800

900

956

Up to 1600

760

710

500

2 000 - 5 000

9,6

8 100 – 13 800

12,5

4 700 – 8 100

12,9

4 400 – 7 600

15,2

3 100 – 5 400

15,7

2 900 – 5 100

Uncoiling is performed from the inside. Layer by layer winding prevents strands from tangling and crossing, and measured coiling prevents any wastes when processing, thus reducing operational costs.

iso

ТРАНСПОРТ Валимар ООД разполага със собствен автопарк от лекотоварни, товарни и тежкотоварни автомобили.