Продукти

Изтеглете нашите каталози от ТУК.

STO 71915393-TU 051-2007

Описание на продукта

Тези въжета се произвеждат от светла или поцинкована тел с уплътнени външни снопове. Намират приложение в много отрасли в подемни съоръжения /кранове, телфери, лебедки и др./.

Конструкция

8х26WS + 6х17S + 1х17S

Преимущества

 • удължена износоустойчивост на теловете;
 • намалено триене / износване на каналите на ролките;
 • подобрени параметри на якост на скъсване;
 • по-висока странична устойчивост на натиск.

STO 71915393-TU 051-2007

Описание на продукта

Тези въжета се произвеждат от светла или поцинкована тел с уплътнени снопове и органични запълнители. Намират приложение в много отрасли в подемни съоръжения /кранове, телфери, лебедки и др./.

Конструкция

8х26WS + 6х17S + 1х17S

Преимущества

 • удължена износоустойчивост на теловете;
 • намалено триене / износване на каналите на ролките;
 • по-висока сила на опън;
 • по-висока странична устойчивост на натиск;
 • органичните запълнители са допълнителен източник на смазка;
 • повишена корозионна устойчивост;
 • по-дълъг оперативен живот на въжето.

STO 71915393-TU 051–2007

Описание на продукта

Тези въжета се произвеждат от светла или поцинкована тел с уплътнени снопове и пластическа обвивка на съцевината. Намират приложение в много отрасли в подемни съоръжения /кранове, телфери, лебедки и др./.

Конструкция

8х26WS + 6х17S + 1х17S

Преимущества

 • по-добро функциониране на елементите във въжето заради пластическата обвивка на сърцевината;
 • намалено триене / износване на теловете в точките на контакт;
 • по-висока сила на опън;
 • по-висока странична устойчивост на натиск и на ударно натоварване;
 • повишена корозионна устойчивост;
 • по-дълъг оперативен живот на въжето.

STO 71915393-TU 052-2008

Описание на продукта

Тези въжета се произвеждат от светла или поцинкована тел. Намират приложение в много отрасли в подемни съоръжения /кранове, телфери, лебедки и др./.

Конструкция

8х36WS + 6х19S + 1х19S

Преимущества

 • по-добра гъвкавост в сравнение със 6 снопъчно въже;
 • по-висока сила на опън;
 • намалено триене на външните телове на сноповете с повърхността на ролките.

STO 71915393-TU 052-2008

Описание на продукта

Тези въжета се произвеждат от светла или поцинкована тел с органични запълнители. Намират приложение в много отрасли в подемни съоръжения /кранове, телфери, лебедки и др./.

Конструкция

8х36WS + 6х19S + 1х19S

Преимущества

 • по-добра гъвкавост в сравнение със 6 снопъчно въже;
 • по-висока сила на опън;
 • намалено триене на външните телове на сноповете с повърхността на ролките;
 • органичните запълнители са източник на допълнително смазване;
 • подобрена корозионна устойчивост.

 

STO 71915393-TU 053-2008

Описание на продукта

Тези въжета се произвеждат от светла или поцинкована тел с уплътнени външни снопчета. Намират приложение в много отрасли в подемни съоръжения /кранове, телфери, лебедки и др./.

Конструкция

8х36WS + 6х19S + 1х19S

Преимущества

 • добра гъвкавост;
 • повишена износоустойчивост на теловете;
 • по-висока сила на опън;
 • намалено износване на каналите на ролките;
 • по-висока странична устойчивост на натиск.

 

STO 71915393-TU 053-2008

Описание на продукта

Тези въжета се произвеждат от светла или поцинкована тел с уплътнени снопове и органични запълнители. Намират приложение в много отрасли в подемни съоръжения /кранове, телфери, лебедки и др./.

Конструкция

8х36WS + 6х19S + 1х19S

Преимущества

 • improved wear resistance of wires
 • reduced wear of block grooves
 • high tensile strength
 • increased lateral compression strength
 • organic fillers serve as additional lubrication source
 • higher corrosion resistance
 • longer operation life

STO 71915393-TU 053-2008

Описание на продукта

Тези въжета се произвеждат от светла или поцинкована тел с уплътнени снопове и пластическа обвивка на сърцевината на въжето. Намират приложение в много отрасли в подемни съоръжения /кранове, телфери, лебедки и др./.

Конструкция

8х36WS + 6х19S + 1х19S

Преимущества

 • по-добро функциониране на елементите във въжето заради пластическата обвивка на сърцевината;
 • намалено триене / износване на теловете в точките на контакт;
 • по-висока странична устойчивост на натиск и на ударно натоварване;
 • повишена корозионна устойчивост;
 • по-дълъг оперативен живот на въжето.

STO 71915393-TU 061-2008, STO 71915393-TU 102-2010

Описание на продукта

Тези въжета се произвеждат от светла или поцинкована тел.

Конструкция

 • 18х7+5х7/5х7+5х7+1х7 (diameters 18-36 mm)
 • 18х7+6х7/6х7+6х7+1х7 (diameters 38-54 mm)

Предимства

 • Отлична гъвкавост
 • Висока якост на опън high tensile strength
 • По-добро функциониране на елементите във въжето заради пластическата обвивка на сърцевината
 • Намалено триене между външните телове на сноповете и повърхността на ролки
 • Не се върти около оста си

STO 71915393-TU 061-2008, STO 71915393-TU 102-2010

Описание на продукта

Тези въжета се произвеждат от светла или поцинкована тел с компактирани външни снопове.

Конструкция

 • 18х7+5х7/5х7+5х7+1х7 (diameters 18-36 mm)
 • 18х7+6х7/6х7+6х7+1х7 (diameters 38-52 mm)

Предимства

 • Отлична здравина
 • Висока износоустойчивост
 • По-висока странична устойчивост на натиск
 • Подобрена контактна площ на въжето с носещата повърхност
 • Намалено триене между външните телове на сноповете и повърхността на ролки
 • Не се върти около оста си

 

iso

ТРАНСПОРТ Валимар ООД разполага със собствен автопарк от лекотоварни, товарни и тежкотоварни автомобили.