Продукти

Изтеглете нашите каталози от ТУК.

DIN 3071 / DIN EN 12385-4-2003

Описание на продукта

Поради увеличения брой снопове (в сравнение с въжетата с 6 снопа) тези въжета са по-гъвкави, и в същото време, демонстрират висока якост на опън и намалено триене между външните телове на снопчетата и повърхността на ролките през, които преминават.

Срещуположната посока на оплитане / усукване на външните и вътрешните снопове позволява въжето да не се върти около оста си.

Това позволява да се удължи експлоатационния живот на въжето и значително намалява оперативните разходи.

Конструкция

  • 18х7 (1+6) + 12х7 (1+6) + 6х7 (1+6) + FC (органична сърцевина)
  • 18х7 (1+6) + 12х7 (1+6) + 6х7 (1+6) + 1х7 (1+6) (метална сърцевина)

 

Стандарт: DIN 3058 / DIN EN 12385-4-2003

Конструкция: 6х19S

Стандарт: DIN 3062 / DIN 3063/  DIN EN 12385-4-2003

Конструкция: 8x19S, 8x19W

Покритие: Светло или поцинковано.

Предназначение: Кранове, кулокранове, лебедки, дърводобив, телфери и др.

Покритие:

Предназначение: за кранове и други подемни механизми с голяма товароносимост.

Преимущества: Повишена гъвкавост, висока якост.

Долни уравновесяващи плоски стоманени въжета.

Приложение: в минната индустрия

 

Стандарт: BS 5896-1980, prEN 10138-3-2006

Стоманените въжета за пренапрегнати бетонни конструкции намират широко приложение в строителсвото на големи инфраструкторни съоръжения: сгради, мостове, пътища, язовири, петролни платформи, атомни електроцентрали, летища, тунели. Също така се използват и в малки предварително напрегнати изделия като траверси и колони за лозови масиви. 

Използването на стоманени въжета за предварително напрегнати конструкции с намалено отпускане, позволява значителното подобряване на оперативните характеристики на подсилените бетонни съоръжения без всякакви диаметрални или качествени изменения.

Стоманените въжета за пренапрегнати конструкции имат следите предимства пред обикновените стоманени въжета:

• Повишаване на максимално натоварване с 10-15%;

• Повишен лимит на еластичност, с 25-30%;

• Намаляване на загуби от свиване / отпускане на въжето с 5-8%;

• Повишаване на надеждността и дълготрайността на конструкцията

Конструкция: 1x7

Стандарт: BS 5896-1980, prEN 10138-3-2006

Стоманените въжета за пренапрегнати бетонни конструкции намират широко приложение в строителсвото на големи инфраструкторни съоръжения: сгради, мостове, пътища, язовири, петролни платформи, атомни електроцентрали, летища, тунели. Също така се използват и в малки предварително напрегнати изделия като траверси и колони за лозови масиви. 

Използването на стоманени въжета за предварително напрегнати конструкции с намалено отпускане, позволява значителното подобряване на оперативните характеристики на подсилените бетонни съоръжения без всякакви диаметрални или качествени изменения.

Стоманените въжета за пренапрегнати конструкции имат следите предимства пред обикновените стоманени въжета:

• Повишаване на максимално натоварване с 10-15%;

• Повишен лимит на еластичност, с 25-30%;

• Намаляване на загуби от свиване / отпускане на въжето с 5-8%;

• Повишаване на надеждността и дълготрайността на конструкцията

 

Конструкция: 1x7

 

Покритие: Светло или поцинковано.

Предназначение: Мълниезащитни, за далекопроводи, за обтяжни конструкции.

Стандарт: DIN 3058 / DIN EN 12385-4-2003

Конструкция: 6х19S

Приложение: в дърводобива

iso

ТРАНСПОРТ Валимар ООД разполага със собствен автопарк от лекотоварни, товарни и тежкотоварни автомобили.