STO 71915393-TU 057-2008

Описание на продукта

Когато външните снопчета на въжето преминават през притискащи ролки, теловете на външните снопчета стават по дебели – напречното сечение на метала се увеличава, снопчетата стават по-гладки и кръгли и така се постигат следните преимущества:

 • • удължена износоустойчивост на теловете;
 • • намалено триене / износване на каналите на ролките;
 • • по-висока сила на опън;
 • • по-висока странична устойчивост на натиск.

Органичните запълнители осигуряват допълнително смазване като това защитава сърцевината от корозия и редуцира триенето м/у сърцевината и външните снопове.

Тези предимства удължават оперативния живот на въжета и значително намаляват оперативните разходи.

Конструкция

 • Тип 1 - 6хЗ6WS + 6х19S + FC с уплътнени външни снопчета;
 • Тип 2 - 6хЗ6WS + 6х19S + 1x19S.

Подтип 1 - с уплътнени външни снопчета.
Подтип 2 - с уплътнени външни снопчета и 6 органични запълнителя м/у вътрешните и външните слоеве на въжето.
Подтип 3 - с уплътнени външни снопчета и пластическа обвивка на стоманената сърцевина.

 

STO 71915393-TU 059-2008

Описание на продукта

LK-Z тип въжета са с широко приложение и се използват в много индустрии.

Въпреки това те не трябва да бъдат изложени на агресивни условия на околната среда. Те имат тънки запълващи телове, които не са устойчиви на корозия и не трябва да се използват при условия на абразивна и корозионна среда.

В сравнение със стандартните въжета от GOST 7667-80, тези въжета се характеризират с по-добра гъвкавост и по-висока якост на опън.

Конструкция

6х29F + 6х7 + 1х7

STO 71915393-TU 062–2008

Описание на продукта

Предназначен за закачване на електропроводи като защита от мълнии /мълниезащитно въже/.

Конструкция

1х36WS

Произведено от поцинкована тел с дебело цинково покритие.

STO 71915393-TU 068-2008

Описание на продукта

Тези въжета могат да бъдат произведени в 2 варианта:

 • тип 1 – без уплътнени външни снопчета, с огранична сърцевина (FC) или независима сърцевина (IWRC);
 • тип 2 - с уплътнени външни снопчета, с огранична сърцевина (FC) или независима сърцевина (IWRC).

и предлагат следните технологични преимущества в сравнение с ГОСТ 16853-88:

 • повишена износоустойчивост;
 • по-голяма гъвкавост;
 • намалено въздействие на ударното натоварване върху въжето.

Тези предимства удължават оперативния живот на въжета и значително намаляват оперативните разходи.

Конструкция

6х26WS + FC

6х26WS + 7х7

 

STO 71915393-TU 090-2010

Описание на продукта

Когато външните снопчета на въжето преминават през притискащи ролки теловете на външните снопчета стават по-дебели – напречното сечение на метала се увеличава, снопчетата стават по-гладки и кръгли и така се постигат следните преимущества:

 • удължена износоустойчивост на теловете;
 • намалено триене / износване на каналите на ролките;
 • по-висока сила на опън;
 • по-висока странична устойчивост на натиск.

Тези предимства удължават оперативния живот на въжета и значително намаляват оперативните разходи.

Конструкция

6х36WS + 7х7

 

STO 71915393-TU 091-2010

Описание на продукта

Когато външните снопчета на въжето преминават през притискащи ролки теловете на външните снопчета стават по-дебели – напречното сечение на метала се увеличава, снопчетата стават по-гладки и кръгли и така се постигат следните преимущества:

 • удължена износоустойчивост на теловете;
 • намалено триене / износване на каналите на ролките;
 • по-висока сила на опън;
 • по-висока странична устойчивост на натиск.

Органичните запълнители осигуряват допълнително смазване като това защитава сърцевината от корозия и редуцира триенето м/у сърцевината и външните снопове.

Полимерният материал между независимото стоманено въже – сърцевина и външните снопове предпазва от корозия и намалява износването причинено от триенето на сноповете със сърцевината.

Тези предимства удължават оперативния живот на въжета и значително намаляват оперативните разходи.

Конструкция

6хЗ6WS + 6х7 + 1х7

 • Тип 1 - с уплътнени външни снопчета;
 • Тип 2 - с уплътнени външни снопчета и 6 органични запълнителя между външния и вътрешния слой на въжето;
 • Тип 3 - с уплътнени външни снопчета и полимерен пълнител между независимата сърцевина и външните снопове.

STO 71915393-TU 115-2011

Описание на продукта

Когато външните снопчета на въжето преминават през притискащи ролки теловете на външните снопчета стават по-дебели – напречното сечение на метала се увеличава, снопчетата стават по-гладки и кръгли и така се постигат следните преимущества:

 • удължена износоустойчивост на теловете;
 • намалено триене / износване на каналите на ролките;
 • по-висока сила на опън;
 • по-висока странична устойчивост на натиск.

Тези предимства удължават оперативния живот на въжета и значително намаляват оперативните разходи.

Конструкция

6х19S + FC

6х19S + 7х7

STO 71915393-TU 051–2007

Описание на продукта

Тези въжета се произвеждат от светла или поцинкована тел. Намират приложение в много отрасли в подемни съоръжения /кранове, телфери, лебедки и др./.

Конструкция

8х25F+6х17S+1х17S

STO 71915393-TU 051-2007

Описание на продукта

Тези въжета се произвеждат от светла или поцинкована тел с уплътнени външни снопове. Намират приложение в много отрасли в подемни съоръжения /кранове, телфери, лебедки и др./.

Конструкция

8х26WS + 6х17S + 1х17S

Преимущества

 • удължена износоустойчивост на теловете;
 • намалено триене / износване на каналите на ролките;
 • подобрени параметри на якост на скъсване;
 • по-висока странична устойчивост на натиск.

STO 71915393-TU 051-2007

Описание на продукта

Тези въжета се произвеждат от светла или поцинкована тел с уплътнени снопове и органични запълнители. Намират приложение в много отрасли в подемни съоръжения /кранове, телфери, лебедки и др./.

Конструкция

8х26WS + 6х17S + 1х17S

Преимущества

 • удължена износоустойчивост на теловете;
 • намалено триене / износване на каналите на ролките;
 • по-висока сила на опън;
 • по-висока странична устойчивост на натиск;
 • органичните запълнители са допълнителен източник на смазка;
 • повишена корозионна устойчивост;
 • по-дълъг оперативен живот на въжето.

iso

ТРАНСПОРТ Валимар ООД разполага със собствен автопарк от лекотоварни, товарни и тежкотоварни автомобили.