Продукти

Изтеглете нашите каталози от ТУК.

Стандарт: BS 5896-1980, prEN 10138-3-2006

Стоманените въжета за пренапрегнати бетонни конструкции намират широко приложение в строителсвото на големи инфраструкторни съоръжения: сгради, мостове, пътища, язовири, петролни платформи, атомни електроцентрали, летища, тунели. Също така се използват и в малки предварително напрегнати изделия като траверси и колони за лозови масиви. 

Използването на стоманени въжета за предварително напрегнати конструкции с намалено отпускане, позволява значителното подобряване на оперативните характеристики на подсилените бетонни съоръжения без всякакви диаметрални или качествени изменения.

Стоманените въжета за пренапрегнати конструкции имат следите предимства пред обикновените стоманени въжета:

• Повишаване на максимално натоварване с 10-15%;

• Повишен лимит на еластичност, с 25-30%;

• Намаляване на загуби от свиване / отпускане на въжето с 5-8%;

• Повишаване на надеждността и дълготрайността на конструкцията

Конструкция: 1x7

Стандарт: BS 5896-1980, prEN 10138-3-2006

Стоманените въжета за пренапрегнати бетонни конструкции намират широко приложение в строителсвото на големи инфраструкторни съоръжения: сгради, мостове, пътища, язовири, петролни платформи, атомни електроцентрали, летища, тунели. Също така се използват и в малки предварително напрегнати изделия като траверси и колони за лозови масиви. 

Използването на стоманени въжета за предварително напрегнати конструкции с намалено отпускане, позволява значителното подобряване на оперативните характеристики на подсилените бетонни съоръжения без всякакви диаметрални или качествени изменения.

Стоманените въжета за пренапрегнати конструкции имат следите предимства пред обикновените стоманени въжета:

• Повишаване на максимално натоварване с 10-15%;

• Повишен лимит на еластичност, с 25-30%;

• Намаляване на загуби от свиване / отпускане на въжето с 5-8%;

• Повишаване на надеждността и дълготрайността на конструкцията

 

Конструкция: 1x7

 

iso

ТРАНСПОРТ Валимар ООД разполага със собствен автопарк от лекотоварни, товарни и тежкотоварни автомобили.