DIN 3055 / DIN EN 12385-4-2003

Конструкция

6х7 (1+6)

Могат да бъдат произведени с органична сърцевина (FC) или метална сърцевина (MC)

DIN 3057 / DIN EN 12385-4-2003

Описание на продукта

Запълнените/Filler типове въжета се прилагат в почти всички отрасли, но те не са устойчиви на агресивни условия на околната среда. Те имат тънки запълващи телове, които не са устойчиви на корозия и не трябва да се използват при условия на абразивна и корозионна среда.

Конструкция

6х25 (1+6;6+12) (F)

Могат да бъдат произведение с органична сърцевина (FC) или метална сърцевина (MC)

 

DIN 3058 / DIN EN 12385-4-2003

Описание на продукта

Въжетата от тип Seal демонстрират стабилна работа при високи абразивни условия, устойчиви на износване благодарение на нарастването на диаметъра на теловете в горния слой.

Конструкция

6х19 (1+9+9) (S)

Могат да бъдат произведени с органична сърцевина (FC) или метална сърцевина (MC)

DIN 3059 / DIN EN 12385-4-2003

Описание на продукта

Въжетата тип Warrington са подходящи за употреба при лоши условия на околната среда, идеални за използване на открито и когато са изложени на интензивнo огъване. Високата структурна здравина на тези въжета (телове с различни диаметри във външния слой) дава възможност за ефективно използване при посочените условия.

Конструкция

6х19(1+6+6/6) (W)

Могат да бъдат произведени с органична сърцевина (FC) или метална сърцевина (MC)

DIN 3060 / DIN EN 12385-4-2003

Описание на продукта

Стандартните въжета се прилагат в напрегнати условия на работа, където отсъстват променливи огъвания и натоварвания.

Конструкция

6х19 (1+6+12) (M)

Могат да бъдат произведени с органична сърцевина (FC) или метална сърцевина (MC)

DIN 3062 / DIN EN 12385-4-2003

Описание на продукта

Изполват се за асансъори и подемни съоръжения.

Въжетата от тип Seal демонстрират стабилна работа при високи абразивни условия, устойчиви на износване благодарение на нарастването на диаметъра на теловете в горния слой.

За нормалната им употреба са необходими барабани с по-голям диаметър.

Конструкция

8х19 (1+9+9) (S)

Могат да бъдат произведени с органична сърцевина (FC).

Асансъорните въжета могат да бъдат произведени от телове от 2 маркировъчни групи: външни телове с марк. група 1370 N/mm2, вътрешни телове с марк. група 1770 N/mm2

DIN 3063 / DIN EN 12385-4-2003

Описание на продукта

Изполват се за асансъори и подемни съоръжения.

Въжетата тип Warrington са подходящи за употреба при лоши условия на околната среда, идеални за използване на открито и когато са изложени на интензивнo огъване. Високата структурна здравина на тези въжета (телове с различни диаметри във външния слой) дава възможност за ефективно използване при посочените условия.

Конструкция

8х19 (1+6+6/6) (W)

Могат да бъдат произведени с органична сърцевина (FC).

DIN 3064 / DIN EN 12385-4-2003

Описание на продукта

Въжетата от тип Warrington-Seal се характеризират с голям брой телове в сноп и затова са по-гъвкави. Теловете с по-голям диаметър във външния слой осигуряват успешното му прилагане в условията на абразивна и корозионна среда.

Конструкция

6х36 (1+7+7/7+14) (WS)

Могат да бъдат произведени с органична сърцевина (FC) или метална сърцевина (MC)

DIN 3066 / DIN EN 12385-4-2003

Описание на продукта

Стандартните въжета се прилагат в напрегнати условия на работа, където отсъстват променливи огъвания и натоварвания.

Конструкция

6х37 (1+6+12+18) (M)

Могат да бъдат произведени с органична сърцевина (FC) или метална сърцевина (MC)

DIN 3069 / DIN EN 12385-4-2003

Описание на продукта

Поради увеличения брой снопове (в сравнение с въжетата с 6 снопа) тези въжета са по-гъвкави, и в същото време, демонстрират висока якост на опън и намалено триене между външните телове на снопчетата и повърхността на ролките през, които преминават.

Срещуположната посока на оплитане / усукване на външните и вътрешните снопове позволява въжето да не се върти около оста си.

Това позволява да се удължи експлоатационния живот на въжето и значително намалява оперативните разходи.

Конструкция

  • 18х7 (1+6) + FC (fibre core)

 

iso

ТРАНСПОРТ Валимар ООД разполага със собствен автопарк от лекотоварни, товарни и тежкотоварни автомобили.