Продукти

Стоманени фибри за бетон

Категория: Стоманени фибри
Стоманени фибри за бетон
  • Галерия:

Стоманените фибри са надеждно и ефективно решение в строителството.

Изполват се предимно за:

  • безшевни промишлени подове
  • промишлени подове от стоманенофибро бетон като между земята и бетоновата настилка се поставя изолационна мембрана.
  • фундаменти на жилищни и промишлени сгради

Това е иновационна икономически ефективна алтернатива на традиционните мрежи за замазка и е еднакво ефективно за вътрешно и външно приложение. Постига се 10-30% икономия от материали и труд.

НОВО! Предлагаме на Вашето внимание следните, добавени към нашия асортимент, продукти – стоманени и полипропиленови фибри: 

Стоманени фибри

fibres cuts

- С огънати краища
• 45/50 (1.05/50 мм)
• 80/60 (0.75/60 мм)

wave fibres

- Нагънати /вълнообразни/
• 1,05/30 мм
• 1,05/50 мм

Усилие на използваната тел – мин. 1100 N/mm2. Стандарт EN14889-1.

Разфасовки – чували по 20 кг 

Приложения
- Индустриални подове
- Пътища и пешеходни алеи
- Противоземетръсни структури

  Полипропиленови фибри

polyetilen fibres

- 100 % полипропилен
- Бял/сив цвят
- 100 % устойчивост на киселина
- 0 % абсорбиращи
- Усилие - мин. 300 N/mm2
- Основни дължини – 3; 19;38; 54 мм
- Стандарт EN14889-2

 Предимства на полипропиленовите фибри:

- Могат да заместят стоманени фибри в съотношение 1:10
- При някои проекти може да заместят изцяло стоманената арматура

Приложения
- Индустриални подове
- Търговски площи
- Shotcrete
- Товаро-разтоварни рампи
- Паркинги
- Пътища

При интерес от Ваша страна, може да се свържете с нас със запитване за необходимите Ви размери, вид и количества фибри.

 

Стоманените фибри се получават чрез студено изтегляне на нисковъглеродна стомана. Предлагат се в различни форми и размери – праволинейни, вълнообразни, спираловидни и други, като най-разпростанените дължини са 35 до 50mm при различни диаметри и дебелини.

Произведени са така, че да осигуряват равномерно разпределение на отделните нишки в бетонната смес, без да са необходими никакви допълнителни уреди и приспособления за размесване. Но се препоръчва работниците, добавящи фибрите в бетонната смес, да са снабдени с ръкавици и очила и адекватна защита за очите.

Бетонът, армиран дисперсно със стоманени фибри, притежава завишена коравина на срязване и огъване, което го превръща в добро решение за тежконатоварени индустриални подове. Още повече, че якостта му на умора при циклично натоварване също е много по-голяма, в сравнение с обикновения.

Подобно на полипропиленовите фибри, стоманените осигуряват добра дуктилност (възможност за поглъщане на енергия и работа при наличие на немалки пластични деформации) и устойчивост на динамични въздействия.

Има няколко вида фибри:

1. стоманени фибри 1/50 с анкери СТО ТУ 106-EN14889-1 предназначени за смесване по време на бъркане на бетона като заменят напълно армировъчните мрежи и арматури
Области на употреба: всички видове промишлени подове, пътища, бетонови колове и стълбове.

2. Стоманени анкерни фибри 60/32
Този вид фибри се използват като армиращ материал за бетона като заместител на обикновената арматура. Малкитте размери позволяват използването пр тънки бетонови конструкции като наприер 8-12 мм в минното строителство и тунелостроенето.
Специални създадени са за облекчаване дозировката на фирби с цел използването съществуващото оборудване в бетоновите възли.

3. Стоманено-анкерни фибри 75/52

Предназначение: за директно смесване с бетона по време на бъркането му. Преимущества: фибрите 75/52 са с подобрено съотношение м/у дължина и диаметър. Чувствително се намалява разховът на фибри - с около 30% в сравнение с фибри 1/50. Тези фибри се използват за особено отговорни армировки като носещи конструкции, земетръсни шайби и др. Място на приложение: промишлени подове, носещи конструкции, пътища, мостове, фундаменти.

iso

ТРАНСПОРТ Валимар ООД разполага със собствен автопарк от лекотоварни, товарни и тежкотоварни автомобили.